Scopul nostru:
Membrii Asociaţiei s-au asociat în scopul promovării şi afirmării principiilor şi valorilor civice, pentru facilitarea dialogului dintre cetăţeni şi instituţiile publice, pentru stimularea schimbului de informaţii în domenii ştiintifice, sociale şi culturale.

Obiectivele noastre:
– realizarea de proiecte şi campanii pentru educaţie civică, asistenţă socială, formare profesională, integrare europeană;
– promovarea istoriei şi culturii româneşti şi universale în conştiinţa noilor generaţii;
– organizarea de evenimente (simpozioane, conferinţe, congrese, colocvii, dialoguri, manifestări, expoziţii, dezbateri, mese rotunde etc), cu participare internă şi internaţională, pe teme de educaţie civică, culturală şi ştiinţifică;
– organizarea de programe şi stagii de instruire, perfecţionare şi specializare, inclusiv de burse în România şi străinătate, destinate tinerilor români, în domeniile administraţiei publice, ştiinţelor politice, managementului, precum şi alte domenii de interes public;
– organizarea şi susţinerea de stagii, vizite şi alte modalităţi de studiu şi informare a opiniei publice în România, în vederea unei mai bune cunoaşteri a experienţelor ţărilor cu o veche tradiţie democratică;
– dezvoltarea dialogului între organizaţiile tinerilor (fundaţii, asociaţii, organizaţii de tineret ale partidelor politice democratice) şi alţi actori ai societăţii civile din România şi din alte ţări;
– elaborarea şi editarea de materiale informative şi promoţionale (studii, rapoarte, reviste, broşuri, pliante, afişe etc), precum şi sprijinirea unor iniţiative de acelaşi gen din ţară, în vederea informării opiniei publice asupra mecanismelor democratice, asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, asupra necesităţii protejării mediului, precum şi asupra altor aspecte legate de scopurile Asociaţiei;
– promovarea, prin evaluare, consultanţă şi orice alte forme de comunicare, a întreprinzătorilor particulari români şi încurajarea relaţiilor acestora cu investitorii străini;
– promovarea si monitorizarea respectării drepturilor omului (a drepturilor cetăţeneşti, administrarea justiţiei, protecţia vieţii private, drepturile minorităţilor, egalitatea de şanse, accesul la educaţie etc.)
– organizarea de activităţi de binefacere;
– colaborarea cu alte fundaţii, asociaţii şi institutţii publice sau private din ţară şi străinătate pentru realizarea de acţiuni comune, în conformitate cu exigenţele legii şi ale Statului Organizaţiei;
– editarea de broşuri pentru informarea cetăţenilor;
– organizarea de evenimente.
Pentru a-şi îndeplini obiectivele, asociaţia va colabora cu alte organizaţii neguvernamentale, cu instituţii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, din România sau din alte ţări, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale.

   Asociaţia O ŞANSĂ PENTRU VIITOR, înfiinţată în anul 2008, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, non-guvernamentală, non-profit, cu beneficiu public, organizată potrivit Ordonanţei nr. 26/2000.
Asociaţia este constituită pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în Bucureşti, Str. Mihail Sebastian, nr. 104, bl. V89, et. 6, ap. 68, sector 5, fiind înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti cu nr. 3/11.01.2010. Are Cod de identificare fiscală nr. 24184350 şi cont bancar nr. RO78 RZBR 0000 0600 1070 1096, deschis la Raiffeisen Bank, Piaţa Romană, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea de Guvern nr. 1064/30.12.2012, publicată în Monitorul Oficial – Partea I – nr. 754/2012.
Reprezentantul legal al Asociaţiei este doamna Alexandra Bogdan, în calitate de Preşedinte.
E-mail: teatru@ospv.ro, office@ospv.ro,
Telefon: 0729 806 313
Adresă: Str. Mihail Sebastian, nr. 104, bl. V89, et. 6, ap. 68, sector 5, Bucureşti, România.